+919011016428
Home » Products » Dairy Product » Warana Mozzarella Cheese (Block and Shredder)

Warana Mozzarella Cheese (Block and Shredder)

Warana Mozzarella Cheese (Block and Shredder)
Warana Mozzarella Cheese (Block and Shredder)
Send Inquiry
Product Code : 18
Product Description

Warana Mozzarella Cheese (Block and Shredder)

Description:-Fresh cheese made from good quality milk.

Parameter

Value

Fat

40- 45% on dry basis

Moisture

45 -50%

Salt

0.5 -1.5%

Protein

40 -45 % on dry basisSHRI WARANA SAHAKARI DUDH UTPADAK PRAKRIYA SANGH LIMITED
X